May ban cat

HỔ TRỢ ONLINE

Tông số khách

Khách đang online

CÁT KỸ THUẬT
Cát kỹ thuật
May ban biSTEEL GRIT - HẠT MẠT THÉP
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Carbon
0.85 - 1.20 %
Silicon
0.40 - 1.50 %
Manganese
0.35 - 1.20 %
Phosphorus
        < 0.05 %
Sulfur
        < 0.05 %


ĐỘ CỨNG TIÊU CHUẨN
Hạt mạt thép được sản xuất bằng cách tán vụn các hạt bi thép được làm cứng, sau đó phân loại và tôi đến ba độ cứng khác nhau như sau:
GH =               63 – 65           HRc
GL =                56 – 60           HRc
GP =               40 – 50           HRc.
Ngoài ra còn có thể tôi đến nhiều độ cứng khác nhau cho những ứng dụng đặc biệt.


CẤU TRÚC VI MÔ
Các hạt mạt thép có cấu trúc đồng dạng martensite, được tôi đến một độ cứng nhất định. Và nếu có lẫn thêm một vài hạt carbide thì cũng không hề ảnh hưởng đến chất lượng chung của hạt mạt thép.


TỶ TRỌNG
Tỷ trọng của hạt mạt thép không dưới 7.4 (g / cm3).


PHÂN LOẠI HẠT MẠT THÉP

G-10, G-12, G-14, G-16, G-18, G-25, G-40, G-50, G-80, G-120.

 


 Download tài liệu kỹ thuật